^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

  PRZEDSZKOLE NR 10 W PIASECZNIE

 

   Odpłatność za przedszkole w roku szkolnym 2016/2017

   1. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt w wymiarze 5 godzin dziennie.

   2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są  w godzinach    8:00 – 13:00

   3. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę w wymiarze wykraczającym  poza w/w czas  w wysokości 1zł.
       tj. w godz. 7:00 – 8:00 i 13:00 – 17:30

   4. Stawka dzienna żywieniowa wynosi 9 zł. / w przypadku nieobecności dziecka stawka jest odliczana za każdy dzień/.

  
5.  - OPŁATA ZA WYŻYWIENIE REGULOWANA JEST Z GÓRY,

        - OPŁATA ZA POBYT W PRZEDSZKOLU REGULOWANA JEST Z DOŁU

        /z wyłączeniem godzin 8:00 – 13:00/

 

OPŁAT ZA WYŻYWIENIE I DODATKOWE GODZINY (od października 2016r.)
DOKONUJEMY
DO 12 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA NA KONTO:

Bank BPH S.A. 54 1060 0076 0000 3310 0018 5599

1. PRZELEW TYTUŁEM : WYŻYWIENIE                             KWOTA .........

2. PRZELEW TYTUŁEM : GODZINY                                     KWOTA ..........

 

  6.Kwotę na RADĘ RODZICÓW/deklarowaną przez rodziców/

      wpłacamy na KONTO RADY RODZICÓW

     Bank Millennium: 04 1160 2202 0000 0002 2584 1370

 

  WAŻNE!!!


   – Prosimy o przyprowadzanie dzieci do godziny 8:30 ze względu na konieczność zliczenia podawanych porcji śniadaniowych. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka prosimy o zgłoszenie tego faktu (osobiście lub telefonicznie)


Prosimy o dokładne opisywanie przelewów np.

  (imię i nazwisko dziecka) Nowak Jaś     m-c 01.2017.

  1. Wyżywienie 150 zł.

  2. Godziny 60 zł.

  -Prosimy o dokonywanie opłat w WYZNACZONYM TERMINIE

 

 

Podziękowania

   
   
   
   
Copyright © 2013. Nadarzyńska Przedszkole 10 Rights Reserved.