^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

4, 5 latki

 

6.30 - 8.00     Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.

8.00 - 8.50     Praca z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, praca indywidualna i grupowa.

8.50 - 9.00     Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe i higieniczne

9.00 - 9.30     Śniadanie. Kształtowanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spozywania posiłku.

                     Kulturalne zachowanie się przy stole. Pełnienie dyżurów.

9.30 - 9.40     Mycie zębów. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

9.40 - 10.40   Zajęcia edukacyjnezgodne z podstawą programową. Zajecia i zabawy edukacyjne,

                     zajęcia dydaktyczne różnego rodzaju realizowane wg programu wychowawczo-

                     pedagogicznego.

10.40 - 11.50 Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy w języku obcym

                     nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery.

                     Zabawy na świezym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe,

                     obserwacje przyrodnicze.

11.50 - 12.00  Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne.

12.00 - 12.30  Obiad. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie. Pełnienie dyżurów.

12.30 - 13.20  Relaksacja, odpoczynek. Słuchanieutworów literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej,

                      bajek muzycznych.

13.20 - 14.15  Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej,

                      muzycznej, rychowej, werbalnej dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, w teatr.

                      Zajęcia dodatkowe. Religia.

14.15 - 14.30  Czynności porządkowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 - 15.00  Podwieczorek. Pełnienie dyżórów.

15.00 - 17.00  Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza z dziecmi mającymi trudności oraz

                      zdolnymi. Obserwacja działań dzieci. Zabawy swobodne w ogrodzie lub sali. 

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

 

Podziękowania

   
   
   
   
Copyright © 2013. Nadarzyńska Przedszkole 10 Rights Reserved.