^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

W Przedszkolu Nr 10 nie będzie prowadzona rekrutacja

na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjny oraz postępowaniu

uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej

Więcej informacji: https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/

 

 

Rodzaj czynności

Termin postępowania

rekrutacyjnego

Termin postępowania

uzupełniającego

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Potwierdzenie przez rodziców

dzieci uczęszczających do

przedszkola lub oddziału 

przedszkolnego w szkole

podstawowej woli kontynuacji

edukacji przedszkolnej w

kolejnym roku szkolnym-rodzice

składają pisemną deklarację

06 lutego

2018 r.

14 lutego

2018 r.

Uruchomienie rekrutacji w

serwisie dla rodziców.

Wprowadzenie do systemu

wniosku o przyjęcie do

przedszkola lub

oddziału przedszkolnego w szkole

podstawowej. Przyjmowanie

wydrukowanych wniosków 

wraz załącznikami w placówce

pierwszego wyboru. W rekrutacji

uzupełniającej pomija się

system rekrutacji elektronicznej

19 lutego

2018 r.

16 marca 2018 r.

01 czerwca 2018 r.

05 czerwca 2018 r.

Weryfikacja wniosków

26 marca 2018 r.

09 kwietnia 2018 r.

06 czerwca 2018 r.

07 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów

zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych

10 kwietnia 2018 r.

08 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodziców

woli zapisu dziecka do placówki,

do którejzostało zakwalifikowane

poprzez złożenie

pisemnego oświadczenia woli

11 kwietnia 2018 r.

18 kwietnia 2018 r.

11 czerwca 2018 r.

13 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej

wiadomości przez

komisję rekrutacyjną listy

kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

23 kwietnia 2018 r.

14 czerwca 2018 r.

 

 

Podziękowania

   
   
   
   
Copyright © 2013. Nadarzyńska Przedszkole 10 Rights Reserved.