^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż limit miejsc na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 10,

został wyczerpany.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017.

 Termin zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur:
od 29 maja do 9 czerwca 2017 r.

 

 

03.07.-14.07.17

1. Przedszkole Nr 8
   ul. Ks. Józefa 19
   05 - 501 Piaseczno
   tel. 22/750 41 82

2. Przedszkole Nr 2 
   ul. Longinusa 25
   05 - 501 Piaseczno
   tel. 22/756 77 67
 
 17.07. - 28.07.17  1. Przedszkole Nr 7
   ul. Młodych Wilcząt 7
   05 - 540 Zalesie Górne
   tel. 22/726 65 50
2. Przedszkole Nr 10
   Sierakowskiego 11
   05 - 500 Piaseczno
   tel. 22/757 02 29
 31.07. - 11.08.17  1. Przedszkole Nr 11
"Nefrytowy Zakątek"

   ul. Nefrytowa 14
   05 - 500 Piaseczno
   tel. 22 750 77 50
2. Przedszkole Nr 4 
   ul. Fabryczna 13
   05 - 500 Piaseczno
   tel. 22/756 78 65
 14.08. - 25.08.17  1. Przedszkole Nr 3
   ul. Jaworowa 4
   05 - 501 Piaseczno
   tel. 22/756 77 56
2. Przedszkole Nr 6
   ul. Parkowa 8
   05 - 503 Głosków
   tel. 22/757 81 82
 28.08. - 31.08.17  Przedszkole Nr 9
ul. Przesmyckiego 100/101
05 - 500 Piaseczno
tel. 22/756 22 97

 

ZASADY DYŻURÓW LETNICH W 2017r.

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH W GMINIE PIASECZNO

 

• Każde dziecko uczęszczające do przedszkola może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone placówki przedszkolne.

• Wydawanie kart zgłoszenia na dyżur letni odbywa się w macierzystej placówce w terminie od 29 maja do 9 czerwca br. Po tym terminie listy zostają zamknięte.

• Warunkiem zapisania dziecka na dyżur letni jest wypełnienie i złożenie „karty zapisu” z jednoczesnym potwierdzeniem wpłaty dokonanej na  numer konta wybranego przedszkola
(z wyszczególnieniem kwoty za wyżywienie oraz kwoty za godziny pobytu poza podstawą programową)

• Wysokość opłat:

º opłata za usługę opiekuńczo-bytową wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć w przedszkolu
  ( z wyłączeniem godzin podstawy programowej od 8:00 do 13:00) .
  W Przedszkolu Nr 10 opłata za godziny w czasie dyżuru wakacyjnego wynosi 60 zł. –płatne z góry - kwota do rozliczenia po zakończeniu dyżuru według faktycznej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.


º wyżywienie: ilość dni x stawka żywieniowa 9 zł płatne z góry, do rozliczenia po zakończeniu dyżuru.
  W Przedszkolu Nr 10 opłata za wyżywienie w czasie dyżuru wakacyjnego wynosi 90 zł.


• Płatności za dyżur wakacyjny w Przedszkolu Nr 10 dokonujemy tylko przelewem na konto:
  54 1060 0076 0000 3310 0018 5599

• Dzieci 6-letnie (rocznik 2010) płacą jedynie za wyżywienie

• Jeżeli dziecko korzysta z dyżuru letniego w więcej niż jednej placówce, należy wypełnić i złożyć kartę zgłoszenia (z pieczątką macierzystego przedszkola) do każdej z placówek, a także dokonać w ww. terminie stosownych opłat

• W przypadku, gdy dziecko będzie odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodzica/opiekuna prawnego, do karty zgłoszenia należy dołączyć pisemne upoważnienie do odbioru dziecka

 

Podziękowania

   
   
   
   
Copyright © 2013. Nadarzyńska Przedszkole 10 Rights Reserved.