^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

 

Pliki do pobrania


KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DYŻUR WAKACYJNY 2018

 

 

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

 Termin zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur: 
od 04 czerwca do 15 czerwca 2018 r.

 

02.07.- 13.07.2018

Przedszkole Nr 5
ul. Szkolna 18

05 - 500 Piaseczno
tel. 22/756 22 18

Przedszkole Nr 6
ul. Parkowa 8
05 - 503 Głosków
tel. 22/757 81 82

16.07. - 27.07.2018

Przedszkole Nr 2 
ul. Longinusa 25
05 - 501 Piaseczno
tel. 22/7567767

Przedszkole Nr 4 
ul. Fabryczna 13
05 - 500 Piaseczno
tel. 22/756 78 65

30.07. - 10.08.2018

Przedszkole Nr 9
ul. Przesmyckiego 100/101
05 - 500 Piaseczno
tel. 22/756 22 97

Przedszkole Nr 11
"Nefrytowy Zakątek"

ul. Nefrytowa 14
05 - 500 Piaseczno
tel. 22 750 77 50

13.08. - 24.08.2018

Przedszkole nr 7

ul. Młodych Wilcząt 7

05-540 Zalesie Górne

tel. 22 726-65-50

Przedszkole nr 10

05-500 Piaseczno

ul. Sierakowskiego 11

tel. 22 757-02-29

27.08. - 31.08.2018

Przedszkole nr 8

ul. Ks. Józefa 19

05-501 Piaseczno

tel. 22 750-41-82

 

 

 

ZASADY DYŻURÓW WAKACYJNYCH W 2018r.

W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH W GMINIE PIASECZNO

 

Zarządzenie Nr 3/V/2018
Dyrektora Przedszkola Nr 10 w Piasecznie z dnia 24 maja 2018 r.
Na podstawie art.68 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam co następuje


§1     Ustalam następujące zasady dyżurów wakacyjnych w Przedszkolu Nr 10 w Piasecznie.


§2     Warunkiem zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie karty zgłoszenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Zarządzenia.


§3     Termin składania kart zgłoszenia trwa od 4 czerwca 2018 r do 15 czerwca 2018 r. w godz. 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku.


§4     O przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia, a następnie dokonanie opłaty za wyżywienie na wskazany rachunek bankowy Przedszkola

w terminie 18-22 czerwca 2018r. oraz dostarczenie potwierdzenia dokonania przelewu do dnia 25 czerwca 2018r do godziny 16:00, osobiście

bądź na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§5     Brak uiszczenia opłaty i dostarczenia potwierdzenia przelewu w terminie wskazanym w §4 oznacza rezygnację z miejsca.

§6     Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego w §3 terminu, może nastąpić wyłącznie w przypadku wolnych miejsc.

§7     Pierwszeństwo przyjęcie na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 10

§8     Wysokość opłat:

            1. Opłata za wyżywienie - iloczyn ilości dni dyżuru wakacyjnego w Przedszkolu i wysokości stawki żywieniowej, która wynosi 9,00 zł ( słownie dziewięć złotych),

                płatne z góry. Rezygnacja z dyżuru bądź nieobecność dziecka nie skutkuje zwrotem opłaty.

            2. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w czasie

                przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku

                kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, - kwota płatna w terminie 7 dni po zakończeniu dyżuru na wskazany przez Przedszkole rachunek bankowy, wg. faktycznej ilości godzin

                pobytu dziecka . Nieterminowa wpłata skutkuje naliczeniem należnych odsetek.

§9    W kwestiach nie uregulowanych niniejszymi zasadami organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązują przepisy zawarte w Statucie Przedszkola.

§10    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Podziękowania

   
   
   
   
Copyright © 2013. Nadarzyńska Przedszkole 10 Rights Reserved.